Η πολυετής  εμπειρία  μου  στο  χώρο  της  φροντιστηριακής  εκπαίδευσης  και η διάθεση αξιοποίησης των μέσων και της τεχνογνωσίας που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια, με ώθησαν στη δημιουργία ενός νέου και σύγχρονου φροντιστηρίου με στόχο την έγκαιρηολοκληρωμένη και σφαιρική προετοιμασία των μαθητών από το Γυμνάσιο και τις  πρώτες τάξεις του νέου Λυκείου, ώστε αξιοποιώντας πλήρως τις ικανότητες τους, να πετύχουν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα και στη Σχολή της πρώτης τους επιλογής.
Με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρουμε στους μαθητές μας, έχουμε οργανώσει το εκπαιδευτικό δυναμικό του φροντιστηρίου, το οποίο αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος προετοιμασίας.

 

Με εκτίμηση,

Όμηρος Θ. Εμπορόπουλος