Σε αυτή την ενότητα οι καθηγητές μας θα εισάγουν τα προτεινόμενα διαγωνίσματα ανά μάθημα.

Ο προγραμματισμός των διαγωνισμάτων στο φροντιστήριο μας γίνεται σε 3 κύκλους.

Τα διαγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές μας περιλαμβάνουν και θέματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

                                                                 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
30/10/16 Άλγεβρα
06/11/16 Έκθεση
13/11/16 Αρχαία
20/11/16 Φυσική
04/12/16 Χημεία
11/12/16 Γεωμετρία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

23/10/16 Γεωμετρία Φυσική  
30/10/16   Μαθηματικά Αρχαία
06/11/16 Έκθεση    
20/11/16 Φυσική    
04/12/16 Χημεία    
11/12/16 Άλγεβρα    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

30/10/16   Μαθηματικά Mαθηματικά Λατινικά
06/11/16 Έκθεση      
13/11/16   Φυσική   Αρχαία
20/11/16 Βιολογία

Μαθηματικά

     
27/11/16    

Χημεία

Αρχές

Οικονομικής Θεωρίας

 

Ιστορία

11/12/16    

Βιολογία

Ανάπτυξη

Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΠΑΛ(10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
30/10/16 Μαθηματικά
06/11/16 Έκθεση
13/11/16 Ηλεκτροτεχνία
27/11/16 Δίκτυα