Σε αυτή την ενότητα οι καθηγητές μας θα εισάγουν τα προτεινόμενα διαγωνίσματα ανά μάθημα.

Ο προγραμματισμός των διαγωνισμάτων στο φροντιστήριο μας γίνεται σε 3 κύκλους.

Τα διαγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές μας περιλαμβάνουν και θέματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

                                                                 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
29/01/17 Άλγεβρα
05/02/17 Αρχαία
19/02/17 Φυσική
05/03/17 Έκθεση
12/03/17 Χημεία
19/03/17 Γεωμετρία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

29/01/17 Μαθηματικά Αρχαία
19/02/17  Φυσική
05/03/17 Έκθεση    
12/03/17 Χημεία    
19/03/17 Άλγεβρα    
26/03/17 Γεωμετρία Φυσική  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

29/01/17   Μαθηματικά Mαθηματικά Λατινικά
05/02/17  Φυσική    Αρχαία
12/02/17   Χημεία  Αρχές

Οικονομικής Θεωρίας

Ιστορία
19/02/17

Βιολογία

Μαθηματικά

     
05/03/17 Έκθεση      
19/03/17    

Βιολογία

Ανάπτυξη

Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΠΑΛ(10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
05/02/17 Ηλεκτροτεχνία
12/02/17 Δίκτυα
19/02/17 Μαθηματικά
05/03/17 Έκθεση