Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών.

Σημείωση


Ε.Π. = Επιστημονικό Πεδίο

Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού

Γ.Π. = Γενικής Παιδείας

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π.) (1.3) 4
Ιστορία (Ο.Π.) (0.7) 2
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) 2
Λατινικά (Ο.Π.) 2
Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π.) 4
Ιστορία (Ο.Π.) 2
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (0.4) 2
Βιολογία (Γ.Π.) (0.9) 2
Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π.) 4
Ιστορία (Ο.Π.) 2
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (1.3) 2
Μαθηματικά (Γ.Π.) (0.7) 2