Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για την ομάδα προσανατολισμού οικονομικών σπουδών και πληροφορικής.

Σημείωση


E.Π. = Επιστημονικό Πεδίο

Ο.Π. = Ομάδα Προσανατολισμού

Γ.Π. = Γενικής Παιδείας

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά (Ο.Π.) 4
Α.Ε.Π.Π.(Ο.Π.) 2
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (0.4) 2
Βιολογία (Γ.Π.) (0.9) 2
Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά (Ο.Π.) 4
Α.Ε.Π.Π.(Ο.Π.) 2
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (1.3) 2
Ιστορία (Γ.Π.) (0.7) 2
Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά (Ο.Π.)(1.3) 4
Α.Ε.Π.Π.(Ο.Π.) 2
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) 2
Α.Ο.Θ. (Ο.Π.) (0.7) 2