Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών.

Σημείωση


Ε.Π. = Επιστημονικό Πεδίο

Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού

Γ.Π. = Γενικής Παιδείας

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Φυσική (Ο.Π.) (0.7) 3
Χημεία (Ο.Π.) 3
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (0.4) 2
Μαθηματικά (Ο.Π.) (1.3) 4
Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Φυσική (Ο.Π.) 3
Χημεία(Ο.Π.)(0.7) 3
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) 2
Βιολογία (Ο.Π.) (1.3) 2
Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
Φυσική(Ο.Π.) 3
Χημεία(Ο.Π.) 3
Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π.) (1.3) 2
Ιστορία (Γ.Π.) (0.7) 2