Ενημέρωση Γονέων

Το φροντιστήριο μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των γονέων των μαθητών μας. Για το λόγο αυτό οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία με τους καθηγητές μας είτε στο χώρο του φροντιστηρίου, είτε  μέσω e-mail,   είτε διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων θα πραγματοποιηθεί την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2023.