Σε αυτή την ενότητα οι καθηγητές μας θα εισάγουν τα προτεινόμενα διαγωνίσματα ανά μάθημα.

Ο προγραμματισμός των διαγωνισμάτων στο φροντιστήριο μας γίνεται σε 3 κύκλους.

Τα διαγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές μας περιλαμβάνουν και θέματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

                                                                 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
28/01/18 Γεωμετρία
11/02/18 Χημεία
18/02/18 Έκθεση
25/02/18 Άλγεβρα
04/03/18 Αρχαία
11/03/18 Φυσική
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

28/01/18  Άλγεβρα
04/02/18 Γεωμετρία  Φυσική
11/02/18 Χημεία    
18/02/18 Έκθεση    
25/02/18  Μαθηματικά  Αρχαία
11/03/18  Φυσική  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

21/01/18    Χημεία Ιστορία
28/01/18 Βιολογία  Αρχές

Οικονομικής Θεωρίας

18/02/18  Έκθεση  
25/02/18  Μαθηματικά  Μαθηματικά  Λατινικά
04/03/18  Φυσική
11/03/18

 Βιολογία

Μαθηματικά

  Ανάπτυξη 

Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό

Περιβάλλον 

 Αρχαία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΠΑΛ(10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
18/02/18 Έκθεση
25/02/18 Μαθηματικά
04/03/18 Ηλεκτροτεχνία
11/03/18 Δίκτυα