Σε αυτή την ενότητα οι καθηγητές μας θα εισάγουν τα προτεινόμενα διαγωνίσματα ανά μάθημα.

Ο προγραμματισμός των διαγωνισμάτων στο φροντιστήριο μας γίνεται σε 3 κύκλους.

Τα διαγωνίσματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές μας περιλαμβάνουν και θέματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2018-19

1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
27/10/18 Έκθεση
11/11/18 Άλγεβρα
18/11/18 Χημεία
25/11/18 Αρχαία
02/12/18 Φυσική
09/12/18 Γεωμετρία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

27/10/18 Έκθεση    
03/11/18 Γεωμετρία Φυσική  
11/11/18   Μαθηματικά Αρχαία
18/11/18 Χημεία    
02/12/18 Φυσική    
09/12/18 Άλγεβρα    

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ (10:30-13:30)
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

27/10/18 Έκθεση      
 

11/11/18

  Βιολογία Αρχές

Οικονομικής Θεωρίας

 
18/11/18   Φυσική    
25/11/18   Χημεία   Ιστορία
02/12/18  

Βιολογία

Μαθηματικά

 

 

Ανάπτυξη

Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

Αρχαία

09/12/18   Μαθηματικά Μαθηματικά Λατινικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΠΑΛ(10:30-13:30)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
27/10/18 Έκθεση
18/11/18 Ηλεκτροτεχνία
02/12/18 Δίκτυα
09/12/18 Μαθηματικά