Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις σχολές και τα τμήματα   στο μηχανογραφικό δελτίο του ΕΠΑΛ.


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑ.Λ 2017 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α’) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ