Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Χημεία 1
Φυσική 2
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Χημεία 1
Φυσική 1
Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 3
1ο Μάθημα Ειδικότητας 2
2ο Μάθημα Ειδικότητας 2