Στο πρόγραμμα Γυμνασίου το φροντιστήριο μας συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλότερη μετάβασή τους στο Νέο Λύκειο.

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1