Οι μαθητές μας από την Α’ Λυκείου ξεκινούν την προετοιμασία τους στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού συστήματος καθώς η ύλη που διδάσκονται είναι προαπαιτούμενη για την κατανόηση της Γ΄Λυκείου.

Μάθημα Ώρες Διδασκαλίας
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2