Στη Γ’ Λυκείου γίνεται συστηματική προετοιμασία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει :

  • Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης
  • Πρόγραμμα διαγωνισμάτων επιπέδου εξετάσεων
  • Ειδική μεθοδολογία επαναλήψεων

 

Το πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου περιλαμβάνει από 11 έως 13 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ομάδες Προσανολισμού δείτε παρακάτω :

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών Σπουδών

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής