ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

                                            θέματα αστρονομίας 1996-2006

                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

             2010                                       2011

15os Aristarxos 2010 (Lyseis Gymnasio)                               16 aristarxos gymnasio

15os Eydoxos 2010 (Lyseis Gymnasio)                                  16 eydoxos gymnasio

15os Ipparxos (Gymnasio me lyseis)                                      16os_Ipparxos_Gymnasio

             2012                                        2013

17os_Aristarxos (Gymnasio)                                                   18os_Aristarxos_(Gymnasio)_me_lyseis

17os_Eydoxos_(Gymnasio)                                                     18os_Eydoxos_2013_(Gymnasio)_me_lyseis

17os_Ipparxos_Gymnasio                                                       18os_Ipparxos_Gymnasio_me_lyseis

            2014                                         2015

19os_Aristarxos-Gymnasio                                                      20os_Aristarxos_Gymnasio

19os_Ipparxos_Gymnasio-τελικό                                          20os Ipparxos_Gymnasio

19os-Eydoxos_2014_Gymnasio                                              20os-Eydoxos_Gymnasio

           2016                                          2017

21os_Aristarxos-Gymnasio                                                       22os_Aristarxos-Gymnasio

21os_Ipparxos_Gymnasio                                                         22os_Ipparxos_Gymnasio

21os   Eydoxos   Gymnasio                                                       22os  Eydoxos  _ Gymnasio

                    ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

           2010                                       2011

15os Aristarxos 2010 (Lyseis Lykeio)                                   16 aristarxos lykeio

15os Eydoxos 2010 (Lyseis Lykeio)                                      16 eydoxos lykeio

15os Ipparxos (Lykeio me lyseis)                                           16os_Ipparxos_Lykeio

          2012                                       2013

17os_Aristarxos (Lykeio)                                                        18os_Aristarxos_(Lykeio)_me_lyseis

17os_Eydoxos_(Lykeio)                                                          18os_Eydoxos_2013_(Lykeio)_me_lyseis

17os_Ipparxos_Lykeio                                                            18os_Ipparxos_Lykeio_me_lyseis

         2014                                       2015

19os_Aristarxos-Lykeio                                                           20os_Eydoxos_2015_Lykeio

19os_Ipparxos_Lykeio-τελικό                                                20os_Ipparxos_Lykeio

19os-Eydoxos_2014_Lykeio                                                   20os_Aristarxos_Lykeio

        2016                                        2017

21os_Aristarxos-Lykeio                                                           22os_Aristarxos-Lykeio

21os_Ipparxos_Lykeio                                                             22os_Ipparxos_Lykeio

21os Eydoxos _ Lykeio                                                            22os-Eydoxos- Lykeio