Θέματα Πανελληνίων Διαγωνισμών Βιολογίας

 

  A’ ΛΥΚΕΙΟΥ

   2013 εκφωνήσεις                 2013 απαντήσεις

                                                      2014 εκφωνήσεις                 2014 απαντήσεις

                                                      2015 εκφωνήσεις                 2015 απαντήσεις

                                                      2016 εκφωνήσεις                 2016 απαντήσεις

                                                      2017 εκφωνήσεις                 2017 απαντήσεις

 

                                                                                  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                      2010 εκφωνήσεις                2010 απαντήσεις

                                                      2011 εκφωνήσεις                2011 απαντήσεις

                                                      2012 εκφωνήσεις                2012 απαντήσεις

                                                      2013 ερωτήσεις                   2013 απαντήσεις

                                                      2014 ερωτήσεις                   2014 απαντήσεις

                                                      2015 ερωτήσεις                   2015 απαντήσεις

                                                      2016 ερωτήσεις                   2016 απαντήσεις

                                                      2017 απαντήσεις                  2017 απαντήσεις 

 

                                                                            Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Α’ ΦΑΣΗ

                                                      2010 ερωτήσεις                     2010 απαντήσεις 

                                                      2011 ερωτήσεις                     2011 απαντήσεις

                                                      2012 ερωτήσεις                     2012 απαντήσεις

                                                      2013 ερωτήσεις                     2013 απαντήσεις

                                                      2014 ερωτήσεις                     2014 απαντήσεις

                                                      2015 ερωτήσεις                     2015 απαντήσεις

                                                      2016 ερωτήσεις                     2016 απαντήσεις

                                                      2017 ερωτήσεις                     2017 απαντήσεις

 

                                                                            Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗ  

                                                     2010 ερωτήσεις                       2010 απαντήσεις

                                                     2011 ερωτήσεις                       2011 απαντήσεις

                                                     2012 ερωτήσεις                       2012 απαντήσεις

                                                    2013 ερωτήσεις                        2013 απαντήσεις

                                                    2014 ερωτήσεις                        2014 απαντήσεις

                                                    2015 ερωτήσεις                        2015 απαντήσεις

                                                   2016 ερωτήσεις                         2016 απαντήσεις

                                                   2017 ερωτήσεις                         2017 απαντήσεις