Θέματα Πανελληνίων Διαγωνισμών Φυσικής

                                                                       Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

                                                        2016                                        2017

                                                                       Β’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                                                        2016                                        2017

                                                                       Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

                                                        2016                                        2017

                                                                        Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                        2010                                      2011

                                                        2012                                      2013

                                                        2014                                      2015

                                                        2016                                      2017

                                                                    Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

                                                       2010                                      2011

                                                       2012                                      2013

                                                       2014                                      2015

                                                       2016                                      2017

                                                                Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Α’ ΦΑΣΗ

                                                       2010                                       2011

                                                       2012                                       2013

                                                       2014                                       2015

                                                       2016                                       2017

                                                              Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗ

                                                       2010                                      2011

                                                       2012                                      2013

                                                       2014                                      2015