Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Βιολογία

Εκφωνήσεις Aπαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα

Εκφωνήσεις Aπαντήσεις

Μαθήματα Προσανατολισμού

Λατινικά (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία (Θετικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία (Θετικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
ΑΕΠΠ (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
ΑΟΘ (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική (Θετικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχαία (Ανθρωπιστικών Σπουδών) Εκφωνήσεις Απαντήσεις