Βάσεις Εισαγωγής

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΒΑΣΕΙΣ 2017

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2017 
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ 2016_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ 2015_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2017
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2017

ΒΑΣΕΙΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2016
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2016